THOUSANDS OF FREE BLOGGER TEMPLATES

Selasa, 27 Oktober 2009

Bahasa Jawa Bab LAYANG

Perangane Layang :
> Titi Mangsa
Papan panggonan lan tanggal digawene layang
>Adangiah
Katujokake marang sapa layang iku
>Salam Pambuka
Salam ingkang sepisan
>Wasana Basa
pangarep-arep lan donga
>Surasa Basa / isi
Inti ne / isi ne layang
>Purwoko Basa
Penutup layang
>Salam Penutup
Salam penutupe layang
>Peprenah
Asma terang lan tapak asma

0 komentar: